Sajtkarta  |  Sök   »
Huvudbild

Våra garantier för Din säkerhet

 

När vi utför takomläggningar med papp som ytskikt använder vi endast produkter som är godkända av Tätskiktsgarantier i Norden AB. Tätskiktsgarantier i Norden AB ägs gemensamt av  Sveriges ledande producenter av tätskikt och lämnar ett omfattande trygghetspaket under förutsättning att arbetet är utfört av en entreprenör som är medlem i Takentreprenörerna och certifierade av Tätskiktsgarantier. Garantin innebär att 3P Tak AB ansvarar för taket de första två åren. Därefter tar ansvarsutfästelsen från Tätskiktsgarantier i Norden AB vid i åtta år. Ansvarsutfästelsen är återförsäkrad i Försäkringsbolaget Zurich vilket innebär att  en eventuella framtida konkurs inte påverkar eventuella framtida ersättningsbelopp. Utöver detta ingår fem års materialgaranti.

För övriga ytskikt lämnar vi tio års garanti mot felaktigt utförda arbeten samt materialfel.

Vi är ansvarsförsäkrade hos Trygg Hansa.